همکاری با ما

  ما در گروه تولیدی صنعتی شیر ایران (HOS) معتقدیم پیشرفت های حاصل شده در شرکت نتیجه استعداد و تلاش یک به یک افراد شرکت بوده است و ما همچنان به توانمندی افرادمان برای رسیدن به هدف های بلند مدت شرکت ایمان داریم. از این رو همواره در تلاشیم تا نیروهای توانا، پرانرژی و پرشور و هیجانی را که از کار در یک محیط پویا، فعال و رو به رشد لذت می برند به جمع همکارانمان اضافه کنیم.

درخواست همکاری

جنسیت: مونثمذکر

وضعیت تاهل: مجردمتاهل

درخواست نمایندگی